Kozármislenyi Református Egyházközség
Kozármisleny Református gyülekezet Nagy Mariann lelkész

"A Te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal." 1Királyok 8,29a"

Kozármisleny Református gyülekezet Nagy Mariann lelkész

"Szeressétek a templomot, hol Ige szól és száll az ének." Csiha Kálmán

apr 27
Kozármisleny Református gyülekezet Nagy Mariann lelkész

"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak." Lk 21,33

may 02
Kozármisleny Református gyülekezet Nagy Mariann lelkész

"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet." Péld. 4,24

may 06

Szabadtéri Istentisztelet

Istentisztelet 2023 augusztus 20

Gyerektábor 2023
 
Gyerektábor 2023, kattintás a képre

Gyerektábor 2023
 
Gyerektábor 2023

Gyerektábor 2023
 
Gyerektábor 2023

Gyerektábor 2023
 
Gyerektábor 2023

Gyerektábor 2023
 
Gyerektábor 2023

Pünkösdi Istentisztelet meghívó
 

Istentisztelet emlékezve Jézus mennybemenetelére
 

Legyetek egymáshoz irgalmasok
 

Adó 1% felajánlása
 

Kellemes húsvéti ünnepeket

Húsvéti Ünnepek Istentisztelet
 

Tavaszi gyerekruhabörze
 

Radnai Tamás orgonaművész
 

Jézus mondja
 

Kultúrszalon
 

 

A Magyar Kultúra Napja

A jövendő magyarsága
1823. január 22-én Kölcsey kirekesztő csekei magányában megírta a Himnuszt. A fohász a múltat és a jelent is drámai színekkel festi, ennek ellenére benne van a várakozásban megfogant hit is: a jövő nem foszthatja meg a magyarságot a teljesebb, az emberibb élettől. Krisztusi korban van a költő, az emberélet útjának a felén: számot kell vetnie az elvégzett munkával, s komolyabb, férfiasabb próbák elé állítani a terveket.
A világtól elzárt Cseke ezen a téli éjszakán erre is alkalmas. Elcsendesült a ház, kívülről sem érkezik semmi lárma, álmos neszek halnak el a sötétben.
Hatalmas indulatok feszülnek Kölcseyben. A gondolkodás által körülhatároltan itt lélegzik most a haza. Lelki szemei előtt elvonul a nemzet történelme, a honfoglalás magabízó lendületétől egészen a jelen tragikus képeket szülő, tétovázó pillanatáig. Egyetlen mozdulatba sűrűsödik a honfiúi cselekvés ezernyi szándéka: feltartani a haza süllyedését. Az Istenhez fordulás a gondolkodás megerősítését szolgálja, ezért is sorakoztat fel érveket a Teremtő esetleges kételkedésének eloszlatásához. Benne van ebben a gesztusban a középkori ember Istent kikerülni nem tudó félelme is: a nagy döntések az ő kezében vannak. De ez a félelem egyre inkább közeledik a formához, a tartalma pedig a nemzet egészéhez való fordulássá válik. Meditáció tárgya lehetne: az áldást kérés megszólító mondata után elsőként a jókedv hiányát panaszolja a költő. Csak a második a sorban a bőség kívánása. Vajon miért tolakodik az első helyre a jókedv, az öröm, a lelki béke és a kiegyensúlyozottság? Ilyen erősen jellemző mindezeknek a hiánya Kölcsey é
letében, társadalmi tapasztalataiban? S ennyire vágyna utána az anyagi bőség rovására is?
Azon gondolkodom, hogy mi teszi máig érvényesség a Himnuszt? Miért hangolódik ünnepélyesre a lelkünk, amikor énekeljük? Mi az a bőrön átfutó borzongásnak a tartalma, amelyet a szöveg végig sem gondolt képei gerjesztenek bennünk? Talán azért, mert a vers megszületése óta alig volt történelmünknek olyan időszaka, amikor ne éreztük volna: „Megbűnhödte már e nép / A múltat s jövendőt!” Létigazoló harcot vívott ez a nép, belesodródva a rokontalanság gyötrelmes állapotába. Sorsfordító harcaiban egymás után érték a kudarcok. Miközben tehetségesnek, szorgalmasnak tartották (tartja magát) az anyagi javak megtermelésében, az azokhoz való hozzájutásban állandóan hiányérzete volt. A hiábavaló küzdelem hősies, mégis reménytelen keservei fárasztották, emésztették a hitét.
A Magyar Kultúra Napján (a Himnusz megszületésére emlékezve) országszerte előadások hangzottak el, kiállítások nyíltak, a hangversenytermek dobogóiról áradó zene hullámaiban fürdött a koncertlátogató.
Azon már régóta túlvagyunk, hogy a magyar kultúra részének tekintsük azokat a művészi teljesítményeket, értékeket is, amelyek a határainkon túl születtek, születnek. Az is igaz, hogy éppen most a nemzetiségi kisebbség sorsát élő magyarság nincs könnyű helyzetben. Létigazoló gesztusa gyakran és természetszerűleg a művészi alkotómunka felé fordul.
De az is igaz, hogy súlyos gazdasági, morális gondokkal küszködő hazánk, s benne létükért harcoló állampolgárai egyre kevesebb figyelmet fordítanak kulturális értékeinkre. A szellemi táplálék nagyon gyakran itt is a „túlélési” stratégia jegyeit hordozza. Mindig a mai napot, órát és pillanatot akarjuk megélni. Valami könnyűre és nyomot nem hagyóra vágyunk, misztikus és csodaváró vágyakat szövögetünk. Érzéki és buja szerelemről álmodozunk egy gazdag tengerparton, autóval száguldunk, tele vagyunk pénzzel, élvezzük az életet gondtalanul és gondolattalanul. Kapargatjuk a sorsjegyet, várunk a nagy nyereményre, pedig elég lenne megnézni a sorsjegy hátát, hogy reálisan értékelhessük az esélyeinket. De hátha éppen és, és éppen most?!
Nem szeretem a kitüntetett napokat. Sem az anyákét, sem a költészetét, sem a nőkét, sem a pedagógusokét, sem a kultúráét. Mielőtt bárki megvetne ezért, hadd tegyem hozzá: szeretem az anyákat és a költészetet, a nőket és a pedagógusokat, mindennapi közegem a kultúra. De a kiemelt ünneplés azt sugallja, hogy letudható a dolog egyetlen napon.
Az ünnepek utáni napok olyanok, mint az előttiek: szürkék, unalmasak. Ugyanazt a bóvlit kínálják a könyvespolcokon vagy a moziban, a rádióban és a televízióban. Miközben tele van a szívünk és a lelkünk félelemmel és szorongással, növekvő elégedetlenséggel, indulattal. Nem akarunk átélni tragikus sorsokat és élethelyzeteket, hanem csak borzongani akarunk. Hozzászoktatni magunkat a félelemhez. Nem akarunk derűsen, a bölcsesség fölényét is érezve, kacagni. Inkább vágyjuk a harsányabb, a durvább tréfákat.
Mégis. Kölcsey kirekesztő csekei magányában verset ír, az egész nemzethez szól. Nem akadályozza a világtól való elzártsága, mert mindenütt lehet azokhoz szólni, azokért tenni, akiknek a sorsát a szívünkön viseljük.

Nagy István Attila

 

ESEMÉNYEK

Január 18. 10.00 óra Baba-mama klub
Január 18. 17.30 óra Biblia óra
Január 19. 18.00 óra Férfi biblia óra
JANUÁR 22. 10. ÓRA ISTENTISZTELET
Január 25. 10.00 óra Baba-mama klub
Január 25. 17.30 Biblia óra
Január 29. 14.00 óra - KONFI
JANUÁR 29. 17.00 ÓRA ISTENTISZTELET + SZERETETVENDÉGSÉG
Január 30. 17.00 óra Presbiteri gyűlés

Január 1-jen 17.00 órakor szeretettel hívok és várok Mindenkit új évi istentiszteletre.

Dicsőség a magasságban istennek
 

 

Kedves Mislenyi Jótevők!

Sok gyermek karácsonyát teszitek széppé azzal a sok-sok adománnyal, amit elhelyeztetek az templomban, templom előtt, ajtóm előtt, udvaron. Bepakoltuk egy nagy buszba - sok zsáknyi szeretetet. Hálás vagyok a gyors összefogásért. Sok jó lélekért. Volt, aki futva jött és hozta utolsó pillanatban ... mert tudta, hogy "a jótett nem várhat holnapig." Köszönöm Nektek. Megható?Adni öröm. Hálás vagyok értetek!
"Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” Mt 25,35-40

SOS segítségkérés
 

Karácsonyi Istentiszteletek
 

Tillai Tímea ének koncert
 

Adventi zenés istentisztelet
 

Mikor a tűzön mész keresztül
 

Úrvacsorási Istentisztelet
 

Reformáció Ünnepi Egyházmegyei Istentisztelet
 
Az istentisztelet 30-án a mi templomunkban elmarad!

Ráday Ház
 

Református jótékonysági  batyusbál 2022
 

Ha imádkozunk
 

Meghívó évnyitó istentisztelet
 

Istentisztelet alkalmaink
 

Hálaadó Istentisztelet Úrvacsorával
 

Évzáró istentisztelet
 

Áldott húsvéti ünnepeket
 

áprilisi istentisztelet
 

Kárpátaljai segítés
 

Újévi meghívó
 

Istenfélők házán áldás van


Istenfélők házán áldás van


Karácsnyi istentisztelet 2021
 

Trianoni megemlékezés 2021
 

Tasi Csaba orgonművész koncertje
 

Pünkösdi ünnepek 2021
 

Bibliai csodák
 

Megnyitjuk a templomunk ajtaját
 

istentisztelet márc. 7-26 között szünetel
 

dr. Phund Zoltán istentisztelete
 

ajándékozó bővelkedik
 

templomnyitás
 

Boldog karácsonyt 2020
 

Nincsen azért semmi kárhoztatásuk
 

Örömben jártam
 

Lehet, hogy megfáradtál
 

 

Koronavírus: ismét online térbe költözik egyházunk

Uram Te mindnet tudsz
 

Zenés Istentisztelet Tasi Csaba
 

Trianoni megemlékezés
 

Pünkösdi istentisztelet
 

szabadtéri istentisztelet
 

Építési alapítvány adó 1%
 

Isten megvígasztal minket..
 

Minden gondolatokat Őreá vessétek..
 

Amikor Istenen kívül nincs senkid..
 

Nem azok a dolgok hoznak változást..
 

Akik Istent szeretik javukra van!
 

nem hagylak el
 

meggyógyulok
 

Az igazak segítséget kapnak az Úrtól
 

Istentisztet megtartása
 

Istentiszteleteket tartunk a veszélyhelyzet idején is
Veszélyhelyzetet hirdetett a kormány a koronavírus elleni védekezés miatt. Összhangban a kötelező intézkedésekkel a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége a következő felhívást teszi közzé.
Kérjük, hogy ahol 100 főt meghaladó istentiszteletre lehet számítani, akár több istentiszteletet is tartsanak vasárnap, hogy a létszám ne haladja meg az előírtat. Az istentiszteletek között legalább fél órás szellőztetési szünetet kell tartani. Kérjük, hogy járjanak el szabály szerint, és száz főnél többen ne tartózkodjanak az istentisztelet helyszínén.
Kérjük, ha tehetik, tartsanak hétközi, esti istentiszteleteket vasárnapi liturgiával, ezzel segítve, hogy minden gyülekezeti tag eljuthasson istentiszteletre.
Számos gyülekezet online közvetíti istentiszteleteit. Kérjük, hogy tegyék közzé a közvetítés linkjét, hogy akik kényszerűségből otthon maradnak, a közvetítés útján kapcsolódhassanak be az istentiszteleti közösségbe. Kérjük, hogy a kommunikacio@reformatus.hu e-mail címre küldjék el a linket, amit közzéteszünk egyházunk hivatalos honlapján, a www.reformatus.hu oldalon.
Kérjük a nagyvárosi gyülekezetek lelkipásztorait, hogy amennyiben szükséges, egyeztessenek egymással; tájékoztassák a gyülekezeti tagokat, hogy a létszámkorlátozásra való tekintettel mely szomszédos gyülekezet istentiszteleteit látogathatják átmenetileg.
Kérjük a veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányintézkedések maradéktalan betartását. A további tájékozódásért keressék fel a www.koronavirus.gov.hu oldalt.
Köszönettel:
Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. 03. 11.