Kozármislenyi Református Társegyházközség
Kozármisleny Református gyülekezet Gaál Mariann lelkész

"A Te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal." 1Királyok 8,29a"

Kozármisleny Református gyülekezet Gaál Mariann lelkész

"Szeressétek a templomot, hol Ige szól és száll az ének." Csiha Kálmán

apr 27
Kozármisleny Református gyülekezet Gaál Mariann lelkész

"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak." Lk 21,33

may 02
Kozármisleny Református gyülekezet Gaál Mariann lelkész

"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet." Péld. 4,24

may 06

Imádkozz gyermeked
 

Ima istenbe vetett hit
 

Köszönetnyilvánítás

 

Gyülekezetünk lelkipásztora és presbitériuma nevében hálás szívvel szeretném megköszönni minden gyülekezeti tagnak a 2019-es évben befizetett adományokat, egyházfenntartói járulékot, perselypénzt, mely összegek befizetésével gyülekezetünk működőképessé tud válni.
A 2019-es évben úgy alakult, hogy több alkalommal kellett segítenünk. Segítettünk templom építést, Györök Zente gyógyulását támogattuk két jótékonysági alkalom megrendezésével, a Ráday Kollégium kiégése után a fedél nélkül maradt diákoknak adományt küldtünk. Böjte Atya árva gyermekeinek ebben az évben is segítettünk azzal, amivel tudtunk, valamint ruha-adományokat juttatunk el olyan családoknak, ahol nagy a nélkülözés.
Honlapunkon szeretnék hálásan köszönetet mondani minden nagylelkű adományozónak.
Az egyházfenntartói járulékok, adományok is hasznosak voltak, hiszen ezek segítenek minket abban, hogy gyülekezetünk önfenntartó legyen.
Az egyházfenntartói járulék összege a Református Egyház hivatalos javaslata szerint a jövedelem 1 %-a, de a presbitérium 2019-es évben 6.000 Ft-ot állapított meg. Ez az összeg emelkedni fog a 2020-as évben, de ebben a kérdésben később tájékoztatást fogunk adni.
Köszönjük felajánlásaikat, s bízunk abban, hogy ebben az évben is segítik gyülekezetünk működését.
Gyülekezetünk számlaszáma: Szigetvári Takarékszövetkezet 50800180-11005669
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből: mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,6-7)

Nagy Mariann, lelkésznő

Istentisztelet 2019-2020 BUÉK