Kozármislenyi Református Társegyházközség
Kozármisleny Református gyülekezet Gaál Mariann lelkész

"A Te szemeid e házra nézzenek éjjel és nappal." 1Királyok 8,29a"

Kozármisleny Református gyülekezet Gaál Mariann lelkész

"Szeressétek a templomot, hol Ige szól és száll az ének." Csiha Kálmán

apr 27
Kozármisleny Református gyülekezet Gaál Mariann lelkész

"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak." Lk 21,33

may 02
Kozármisleny Református gyülekezet Gaál Mariann lelkész

"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet." Péld. 4,24

may 06

Ady Endre:Karácsony – Ma tán a béke...

 

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén' a földnek válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén', hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek –
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg…
Kihült a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté…
Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét –
Beteg a világ, nagy beteg…
Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve…
Oh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!…
Hatalmas Ég, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!…
1899

Mózsi Ferenc - Karácsonyi ima

 

Istenem - itt fázunk lábaidnál
add, hogy legalább erre az Ünnepnapra álmatlan vágyaink
alkalmi angyalai lehessünk
feledjünk
minden ördögi gondolatot
és egymás lelkébe látva
az összetartozás melege
húzza Hozzád szíveinket
hisz
mindnyájan
hideglelős gyermekeid vagyunk

Kozármisleny Tv,Kozármislenyi fúvósok jótékonysági hangversenye

Adventi csendes gondolatok...

Adventi gondolatok
 

Egy jó szót szólni. Egy beteget felvidítani.
Valakinek kezet nyújtani. Megdicsérni az ételt.
Nem feledkezni meg egy közeledő születésnapról.
Óvatosan csukni be az ajtót.
Apróságoknak örülni.
Mindenért hálásnak lenni. Jó tanácsot adni.
Egy levél írásával örömöt szerezni.
Apró tűszúrásokon nem évődni.
Jogos panaszt nem emlegetni föl újra.
Nem tenni szóvá, ha a másik hibázott.
Nem fogni fel elutasításként, ha háttérbe szorulunk.
Levert hangulatot nem venni komolyan.
Nem sértődni meg egy félresikerült szó miatt.
Megtalálni az elismerő, dicsérő szót a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak, egy tréfás szót a gyerekeknek.
Meleg kézszorítással vigasztalni a szomorút.
Becsületesen elismerni az elkövetett helytelenséget.
Örülni a holnapi napnak.
Bizonyos dolgokra aludni egyet.
Mindenre rászánni a kellő időt és gondot.
És mindenben: szeretettel lenni.

Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal

“Van már kenyerem, borom is van,
Van gyermekem és feleségem.
Szivem minek is szomorítsam?
Van mindig elég eleségem.
Van kertem, a kertre rogyó fák
Suttogva hajolnak utamra,
És benn a dió, mogyoró, mák
Terhétöl öregbül a kamra.
Van egyszerü, jó takaróm is,
Telefonom, úti böröndöm,
Van jó-szívü jót-akaróm is
S nem kell kegyekért könyörögnöm,
Nem többet az egykori köd-kép,
Részegje a ködnek, a könnynek,
Ha néha magam köszönök még,
Már sokszor előre köszönnek.
Van villanyom, izzik a villany,
Tárcám van igaz szinezüstből,
Tollam, ceruzám vigan illan,
Szájamban öreg pipa füstöl.
Fürdő van, üdíteni testem,
Langy téa, beteg idegemnek.
Ha járok a bús Budapesten,
Nem tudnak egész idegennek.
Mit eldalolok, az a bánat
Könnyekbe borít nem egy orcát,
És énekes, ifju fiának
Vall engem a vén Magyarország.
De néha megállok az éjen,
Gyötrödve, halálba hanyatlón,
Úgy ásom a kincset a mélyen,
A kincset, a régit, a padlón,
Mint lázbeteg, aki feleszmél,
Álmát hüvelyezve, zavartan,
Kezem kotorászva keresgél,
Hogy jaj! valaha mit akartam,
Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
A kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban
S már nem vagyok otthon az égben.
A címe: Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal”

Kozármislenyi fúvósok jótékonysági hangversenye