Kozármislenyi Református Egyházközség

ESKÜVŐ

Esküvő

Esküvő bejelentéséhez szükséges adatok:

– Polgári esküvő időpontja.
– Egyházi esküvő időpontja.
– Menyasszony és vőlegény neve, vallása, foglalkozása, lakcíme, születési ideje és helye.
– Szülők neve, vallása, foglalkozása.
– Tanuk neve, vallása, foglalkozása és lakcíme.

Esketési Istentisztelet liturgiája:

– Igeolvasás
– Igehirdetés
– Midőn Isten áldását kéritek házassági szövetségetekre, halljátok az Ő hozzátok szóló üzenetét a …

Házassági eskü:

Kedves Testvéreim! Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket az Ő segítségül hívásával is megerősítsétek, és arra áldást kérjetek, fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a házassági esküt. A gyülekezet állva legyen tanúja eskütételeteknek.

Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem:

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomiglan vagy holtáiglan hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

Mondjad te is keresztyén nőtestvérem:

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában holtomiglan vagy holtáiglan hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

Intelem:

Házassági szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadásotokat maradéktalanul és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Mi Atyánk:

Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.