Kozármislenyi Református Egyházközség

GYÜLEKEZETI ÉLET

Missziói jelentés – Kozármisleny és Környéke Református Társegyházközség

„M inden lehetséges a hívőknek.” (Mk9,23)

Úgy, ahogyan minden évben is, az idei évben is szem előtt tartjuk a négy legfontosabb tényezőt, mely akár gyülekezetünk hitvallása is lehet:

– gyülekezetünk Krisztus – központú legyen
– családias és szeretetteli
– nyitott és befogadó gyülekezet
– szolgáló, gyülekezeti tagokat bevonva aktívak

Ehhez a hitvalláshoz tartva magunkat igyekszünk lelkiismeretesen építeni azt a gyülekezetet, melybe Isten állított bennünket. Munkánknak érezzük a fontosságát, jelentőségét, szükségszerűségét, hiszen alkalmainkon szép számban vannak gyülekezeti tagok. 159 egyházfenntartói járulékot fizető gyülekezeti tagból átlagban 40-60-an vagyunk istentiszteleteken, amikor a gyermekek is szolgáltak, előfordult, hogy 200 fölött voltunk a templomban. Növekszik a látogatottsága gyülekezetünknek, a rendszeresen templomba járók száma – 2014 szeptembere óta gyakran 10 fő fölött van a gyermek istentiszteleten részt vevő gyerekek száma. Bár ahogy Dr. Szabó Lajos írja: Amikor gyülekezetépítésre gondolunk, az nem egyszerűen a létszám, az alkalmak számának emelkedése, hanem abban a mozgásban jelentkezik, ahol Isten és ember kapcsolata válik tapasztalhatóvá, érezhetővé. Igyekszünk úgy építeni a gyülekezetet, hogy érezzék azok, akik közösségünkbe járnak – felnőttek és gyermekek, hogy az életükben munkálkodó Isten milyen áldásokkal képes gyarapítani életüket.

A kötelezően választható hit és erkölcstan órára 70 gyermek jár, fakultatív hittanra 9, óvodás hittan órán 25 gyermek vesz részt. A gyermekek bevonása istentiszteleti alkalmakon elhozza a szülőket is templomunkba, ezért igyekszünk gyakran tartani olyan alkalmakat, ahol megjelennek a hittanoktatásban részt vevők is. Ahogyan nő a létszám, nő a teendő, ezért szükségét érezzük bevonni gyülekezeti tagokat a segítő munkába. Az elmúlt években tapasztaljuk, hogy szívesen segítenek, de szervezettebb munkára lesz szükség a következő években. Szeretnénk aktívabbá tenni gyülekezeti tagokat, bevonni akár a templom kert körüli munkába, akár alkalmakat előkészítő munkákba. Szeretnénk, hogy magukénak érezzék a templomot, s úgy is, hogy a karbantartása, rendezettsége is fontos legyen. A tavalyi presbiterválasztás során ( azért volt rá szükség, mert egy presbiter visszalépett) 7 pótpresbiterrel gyarapodott presbitériumunk – melynek azért örülünk, mert aktívan bekapcsolódtak abba a munkába, melyet évek óta folytatunk.

GYÜLEKEZETI ALKALMAK

1. Istentisztelet: : legfontosabb alkalom a vasárnapi istentisztelet, ami vasárnap 10.00 órakor kezdődik, kivéve hónap utolsó vasárnapját, amikor du. 16.00 órakor tartunk istentiszteletet szeretetvendégséggel egybekötve. 2012. január 1-je óta minden vasárnap följegyezzük, hogy hányan vettek részt az istentiszteleten. Szépen lehet követni hónapról hónapra a növekedést. Az istentiszteleti alkalmakon és minden más gyülekezeti programon a majdnem teljes presbitérium jelen van. Fontosnak érzik a gyülekezetben a példamutatást minden vasárnapi szolgálatukban. Aktív igehallgatók, s aktív segítői annak hogy a gyülekezeti munka gördülékenyen működjön.

2. Úrvacsora: Úrvacsorát évi 7 alkalommal (Böjt, Húsvét, Pünkösd, Új kenyér, Új bor, Reformáció, Karácsony), nagy ünnepekkor mindkét nap szoktunk osztani. Úrvacsorás istentisztelet előtt bűnbánati istentiszteletet tartunk, általában 3 napon keresztül esti órákban – ezeket az alkalmakat szinte egyáltalán nem érzik fontosnak sajnos a gyülekezeti tagok.

3. Keresztség: a keresztség sákramentumának kiszolgáltatása a vasárnapi Istentisztelet keretében történik, megfelelő előkészítést követően. (Különleges és indokolt esetben a bibliaórán.) Ebben az évben 22 keresztelés történt.

4. Biblia óra: ősztől tavaszig heti egy alkalommal tartjuk esténként. Igeolvasás, s rövid magyarázat után az igével kapcsolatban felmerülő kérdéseket, gondolatokat osztjuk meg egymással. A biblia óra látogatottsága változó – általában minimum négy, maximum tíz gyülekezeti taggal találkozom.

5. Gyermek istentisztelet: vasárnaponként tartjuk párhuzamosan a felnőtt istentisztelettel. Az ifjúsági munka gyülekezetünk egyik alappillére. Az elmúlt évben megtapasztaltuk, hogy a gyermekes szülőket csak úgy tudjuk megmozgatni, ha gyermekeiket megszólítjuk. Aztán gyermekeiken keresztül próbáljuk őket integrálni a gyülekezetben. Szép növekedést látunk a gyermekmunkában – hála azoknak a gyermekekkel foglalkozó gyülekezeti tagoknak, akik készségesen, komolyan végzik dolgukat. Sajnos nem mindig működik gördülékenyen a megszervezése a vasárnapi gyerek istentiszteletnek.

EGYÉB ALKALMAK, HITOKTATÁS, KONFIRMÁCIÓ, KERESZTELÉS

1. Baba-mama klub: A lassan 7 éve beindított baba-mama klub célja, hogy azok az anyukák is egy kicsit közelebb kerüljenek gyülekezetünkhöz, akik eddig elzárkóztak, vagy pedig nincs lehetőségük részt venni a vasárnapi istentiszteleteken. A klubot heti egy alkalommal, kedd délelőttönként tartom 9.30-11.00 óráig. Általában 10-20 fő között vannak kismamák és anyukák. Közös éneklés,mondókázás mellett van idő beszélgetni, személyes kapcsolatokat, baráti kapcsolatokat kialakítani és ápolni. Gyülekezetünk kismamái aktív tagok – de jellemző a felekezet nélküli gyermekek megkeresztelése. A baba-mama foglalkozás gyümölcse először az oviban érik be. Hiszen azok a gyermekek, akik kisbaba koruktól jártak a baba-klubba, az első hittanosok között lesznek az óvodai hittanoktatásban. Hiányolom hosszú ideje azt, hogy a baba-mama körön nincs igei tanulmányozás. Úgy érzem, hogy a kis aktív, örökmozgó gyermekek mellett ezt nem tudjuk nyugodtan megvalósítani.

2. Hittan óra általános iskolában: : A 2014-es évben éreztem először azt, hogy a hittanoktatás „egyedül nem megy”. Nagy-nagy öröm, hála, hogy sokan lettünk. Míg 2009-ben 3 fővel találkoztam, 2014-ben 58 fő vesz részt rendszeresen, hétről az iskolában – 7 csoportra osztva. Ez tovább növekedett az elmúlt évben S meg kell említem az ovisokat is – megközelítőleg 25-en vannak – 2 csoportra osztva tartok nekik órát. Kimondhatatlan öröm számomra újra visszanézni az elmúlt éveket, ahogyan Isten erősített és gondolatokkal, ötletekkel segített a gyermekmunkában. A legnagyobb áldást látom ezen a szolgálaton. A gyermekek 9 csoportba járnak .

3. Konfirmáció: tavaly nem volt sem gyermek sem felnőtt konfirmáció. (ebben az évben 2016 – már 10 konfirmandus lesz)

5. Presbiteri biblia óra: Minden hónap első hétfő estéjén tartjuk. Igeolvasással kezdődnek ezek az alkalmak, imádsággal zárulnak, de nem bibliatanulmányozásról szól, hanem az előttünk álló feladatokat osztjuk föl egymás között. Nagy szükség van ezekre a megbeszélésekre, hiszen így mindannyian tudjuk a dolgunkat, a feladatunkat, látjuk, hogy milyen gyülekezeti alkalmak vannak előttünk, s milyen feladatot kell elvégezni. Az elvégzendő feladatokat fölosztjuk egymás között. Az aktuális gyülekezeti programokra közösen készülünk, beszámolunk a gyülekezetben történt dolgokról. S hálásak vagyunk mindig, amikor egy alkalmat sikerül szépen megtartani. Együtt építünk, egymást segítve, kitartóan.

6. Irodalmi és történelmi esték: 2-3 havonta rendezzük meg - vasárnap du-i istentisztelet keretén belül. Igeolvasás, imádság után meghívott vendégeink szolgálnak.

7. Szabadtéri istentisztelet: augusztus utolsó vasárnapján tartjuk templomunk kertjében úrvacsoraosztással egybekötve. Az idei évben az istentisztelet után gulyás levest főztünk, a gyermekek részére aszfaltrajz verseny és arcfestés volt.

10. Diakóniai tevékenység: ebben az évben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden hónapban támogassunk tartós élelmiszerrel egy-egy rászoruló családot. Karácsony előtt gyülekezetünk nyugdíjas tagjait segítettük ajándékcsomaggal.

12. Kozármislenyi Fúvószenekar: „András napi jótékonysági koncertünk” évente kerül megrendezésre. A zenekar a teljes bevételt fölajánlja gyülekezetünknek – így sikerült vásárolnunk 2012-ben fénymásolót, 2013-ban projektort, az előző években gyülekezetünk működéséhez járultak hozzá. A zenekar szívesen szolgál más gyülekezeti alkalmakon, zsoltárok, énekeskönyvi énekek alatt kíséri a gyülekezetünknek.

13. Kozármislenyi Református Gyülekezet Énekkara: 2013 februárjában tartja első alakuló próbáját az énekkar, 10-15 főből áll, egyszólamú énekeskönyvi, ifjúsági énekekből álló repertoárral készülnek szolgálni gyülekezetünkben.

14. Szeretethíd: ez a harmadik év, hogy részt veszünk a programban. Hasznos közösségépítő és templomszépítő program. Örülünk neki!

15. Ökumenikus imahét: nem sikerül megrendezni. A településen római katolikus atya valamint ferences nővérek szolgálnak - egy évben egyszer-kétszer vannak közös szolgálataink, de a januári alkalmat nem szoktuk megrendezni.

Igei alkalmakon kívül az alábbi módon szeretnénk megszólítani a településünkön lakókat:

• gyülekezetünk életét reprezentáló, önálló és karban tartott internetes honlappal: www.kozarmislenyireformatusok.hu
• havi egy alkalommal, rendszeresen megjelentetett gyülekezeti hírmondóval, Kozármislenyi Református Hírharang
• a városi önkormányzati lapban, városi televízióban való megjelenéssel

Heti lelkipásztori feladat

Hétfő: Hittan óra: – 5. osztály
– 2 osztály
– 6-7. osztály

Havonta egy alkalommal presbiteri biblia óra

Kedd: – 1. osztály
– 3. osztály
– fakultatív hittan
– 2. osztály
– Biblia óra: 17.30 – 18.30
– Énekkar: 19.00-20.00

Szerda: -

Csütörtök: – Baba-mama foglalkozás 9.30-11. 00
– 3. osztály
– 15.00-16.00 ovis hittan órák

Péntek: hittan óra: – látogatás
– 3. osztály

Kozármisleny, 2016. február 3.