Kozármislenyi Református Társegyházközség

ADOMÁNYOK

Egyházfenntartói járulék

Él egy elgondolás, Magyarországon, mely szerint a gyülekezeteket az állam támogatása tartja fenn. A valóság ezzel szemben az, valamennyi református gyülekezet a közösséghez tartozó egyháztagok adományából gazdálkodik: az önkéntes egyházfenntartói járulékból, istentiszteleti perselypénzekből, és egyéb adományokból. Ebből biztosítja lelkipásztorának fizetést, rendezi a fizetés utáni járulékokat, fizeti épületeinek rezsi és felújítási költségeit, fedezi a különböző rendezvények, programok költségeit, valamint a szükséges befizetéseket is ebből rendezi.

Az egyházfenntartói járulék összege egyháztagonként évi 8000 Ft melyet a gyülekezet házipénztárába, illetve a Szigetvári Takszöv-nél vezetett 50800180-11005669 számlaszámra lehet befizetni.

Adó 1 %-a

Mit is jelent a befizetett adó 1%-a, amit az egyházközség, vagy valamely szervezet számára lehet felajánlani?

Mindazok, akik munkahellyel rendelkeznek vagy önadózók, azoknak lehetőségük van választásuk szerint adójuk (amelyet az államnak fizetnek) 2X1%-át felajánlani.

Az első 1%-ot a technikai számmal ellátott (0066) kedvezményezett részére lehet küldeni. Ez az 1% ebben az esetben a Református Egyház részére megy Budapest központtal. Ezt nem közvetlenül kapja az egyházközség, hanem a Református Egyház osztja szét az egész összeget a magyarországi református gyülekezetek között. Így részesül ebből a Kozármislenyi Református Egyházközség is.

Az adó másik 1%-át fel lehet ajánlani alapítványok, egyesületek, stb. részére. gyülekezetünknek van alapítványa, a Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány, 7761 Kozármisleny, Munkácsy u. 86. adószámunk: 18317040-1-02

Köszönjük az elmúlt évben tett felajánlásokat, s szeretettel kérjük, hogy támogassák a református egyházat, gyülekezetünket ebben az évben is!