Kozármislenyi Református Egyházközség

ADOMÁNYOK

Egyházfenntartói járulék

Él egy elgondolás, Magyarországon, mely szerint a gyülekezeteket az állam támogatása tartja fenn. A valóság ezzel szemben az, valamennyi református gyülekezet a közösséghez tartozó egyháztagok adományából gazdálkodik: az önkéntes egyházfenntartói járulékból, istentiszteleti perselypénzekből, és egyéb adományokból. Ebből biztosítja lelkipásztorának fizetést, rendezi a fizetés utáni járulékokat, fizeti épületeinek rezsi és felújítási költségeit, fedezi a különböző rendezvények, programok költségeit, valamint a szükséges befizetéseket is ebből rendezi.

Az egyházfenntartói járulék összege egyháztagonként évi 12.000 Ft melyet a gyülekezet házipénztárába, illetve az alábbi számlaszámra lehet befizetni: 50800180-11005669.

Köszönjük az elmúlt évben tett felajánlásokat, s szeretettel kérjük, hogy támogassák a református egyházat, gyülekezetünket ebben az évben is!

 
 

Az éves jövedelemadó 2X1%-ának felajánlása

Mindazok, akik munkahellyel rendelkeznek vagy önadózók, azoknak lehetőségük van választásuk szerint adójuk (amelyet az államnak fizetnek) 2X1%-ának felajánlására.

Az első 1%-ot technikai számmal ellátott (0066) kedvezményezett részére lehet küldeni. Ez az 1% ebben az esetben a Református Egyház részére megy Budapest központtal. Ezt nem közvetlenül kapja az egyházközség, hanem a Református Egyház osztja szét az egész összege a magyarországi református gyülekezetek között. így részesül ebből a Kozármislenyi Református Egyházközség is.

Az adó másik 1%-át fel lehet ajánlani alapítványok, egyesületek stb. részére. Gyülekezetünknek van alapítványa: a Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány, 7761, Kozármisleny, Munkácsy u. 86. Adószámunk: 18317040-1-02

Köszönjük az elmúlt évben tett felajánlásokat, s szeretettel kérjük, hogy támogassák a református egyházat, gyülekezetünket ebben az évben is!