Kozármislenyi Református Egyházközség

A GYÜLEKEZET BEMUTATÁSA

K ozármisleny, Péccsel szomszédos, dinamikusan fejlődő kisváros, valamikori két kisközség: Kiskozár és Misleny, egyesüléséből keletkezett. Lakosai német, horvát és magyar ajkú katolikusok voltak, akik közé máshonnan idetelepült reformátusok vegyültek. Az ötvenes években még önálló Újtelep, lassan egybeépült az Öregfalu nyúlványával: Újfaluval. A fejlődés felgyorsult, eredményeként egyre másra épültek házak. A betelepülők között voltak, vannak református vallásúak is. A pécsi református gyülekezet szórványaként, egy segédlelkész tart, olykor-olykor istentiszteletet, a régi iskolában. Az új iskola felépülte után, ez a lehetőség megszűnik, valamint Pécs esperesi székhely lesz, a református vallásúak száma itt is nő, (nagy számban települnek be az ormányságból) a lelkész, pedig kevés.
Kozármislenybe sokan költöznek, Peterd, Kiskassa, Újpetre, Vókány településekről, ezek, egy lelkész gondozása alá tartozó társegyházközségek 1980 óta. Lelkipásztoruk, Bóka András, nem akarja elveszíteni a kapcsolatot elköltözött híveivel, ezért átveszi Kozármislenyt Pécstől. Ezután havonta egyszer, előbb egy Kossuth utcai, majd egy Munkácsy utcai magánházban tartanak istentiszteletet. A hívők növekvő száma miatt, a lelkipásztor kérésére, a római katolikus Plébános engedélyezi, hogy havi egy délután, istentiszteletet tartsanak az Öregfalu katolikus templomában. Jó tíz éven át, már nem csak havonta egyszer, az egyszerű, fehérfalú templomban ünnepelnek, keresztelnek, konfirmálnak. Egyre többen vannak vasárnaponként, már nem szórvány, hanem egyházrész. Saját presbitereket, és gondnokot választanak, egyre jobban érik a gondolat, hogy jó lenne, ha saját temploma lenne a gyülekezetnek. Az akkori polgármester, Ferencz Miklós, a katolikus templom melletti területet, ajánlja fel, jelképes 100 Ft megváltási árért. A református hívek nagy része azonban az Újfaluban illetve az Újtelepen lakik, s a felajánlást megköszönve, visszaadja azt a telket, és az időközben megalakult képviselő testülettől, személyesen Völgyesi Gyula polgármestertől új építési területet kér. 1997-ben a református közösség megkapja, szintén jelképes 100 Ft megváltási árért, a volt piacteret, azzal a feltétellel, hogy ide templomot épít.
A közösség vagyona ekkor 20 000Ft. Elkezdődik a gyűjtögetés minden lehetséges módon: 1999 jótékonysági bál bevétel 46 000Ft. Májusban megérkezik a hivatalos engedély adományok gyűjtésére: Augusztusban a „vagyon” 223 ezer Ft. 2000 februárban a Baranya Megyei Bíróság bejegyzi a „Kozármisleny Református Templom Építő Közhasznú Alapítvány”-t, a templomépítés bázisaként. Ebben az évben Stenova BT. Elkészíti az az engedélyezési tervet. Elkészül egy látványterv és egy makett, a „templom és közösségi ház”-ról, amellyel demonstrálható az épület. A pénzgyűjtés tovább folyik: elkészül 1000 db. Téglajegy 1000 db. képeslap a makettről. A Presbitérium, az Alapítvány kuratóriuma, az egyházmegye építési szakértője bírálja el az építésre, beérkezett pályázatokat, és versenytárgyaláson választja ki a győztest. 2001 tavaszán meg is kezdődnek az alapozási munkák. Megnyílnak az anyagi javak csatornái is: a miniszterelnök személyes keretéből 5 millió Ft, a Nemzeti Kulturális örökség Minisztériumán keresztül. 2001 végén a Millenniumi Alapból 2 millió Ft A kozármislenyi önkormányzattól fél millió Ft.
Az épülettömbnek egészében, csak a lábazata készül el, teljesen csak a gyülekezeti ház épül fel. A pénz elfogy. 2002 októberében Isten előtti hálaadással felavatásra kerül a közösségi ház, ahol a vasárnapi istentiszteletek mellett helyet kapnak bibliaórák, szeretet vendégségek, más összejövetelek, ezzel is növelve a közösség összetartó erejét. 2003 újra a gyűjtögetés éve, sokfelől érkezik segítség testvérgyülekezetektől és magánszemélyektől, (Megható a Délszláv háború alatt sokat szenvedett, horvátországi Kopács község adománya.)
2004 év közepén, a Dunamelléki Református Egyházkerület, építési segélyként, (részben hitelként) 10 millió Ft-ot bocsát rendelkezésre. Megszületik az elhatározás, hogy generálkivitelező nélkül, önkéntesek segítségével épül föl a templom, iparosok a szakmunkákat, a többiek a segédmunkákat végzik. 2004 aug. 13-án reggel a 90. zsoltár, és a himnusz eléneklése után Bóka András lelkipásztor helyére teszi, a falazat első tégláját. Sok-sok önkéntes munkaóra, és adomány eredményeként, 2004 december 12-én tető alatt van a templomhajó! A toronynak még nincs süvege, de a téli hidegben a szakipari munkák a templom épületben rendületlenül folynak. 2005-ben elkészülnek, az ablakok, a bádogos munkák, és Novemberben Helyére kerül a torony süvege is. Újra lendületet ad az építkezésnek, hogy 2006 tavaszán a svájci reformátusok segélyszervezete, 25 ezer svájci frankkal hozzájárul az építés befejezéséhez. Emellett újabb egyéni adományok és munkafelajánlások eredményeként elkészül a mennyezet díszburkolata, a padló, a karzat korlátja, a fűtés, a szószék. 2006 április 9-én, virágvasárnap már a templomban dicsérhették az Urat istentiszteleten a kozármislenyi reformátusok. Hamarosan, május 27-én délután,a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, felszenteli a templomot. Harangja még nincs a templomnak, de rövidesen az is „kerül”, az országgyűlés akkori elnöke, Dr Szili Katalin, és a körzet országgyűlési képviselője Bókai Endre 2 db harangot adományoz a egyházközségnek.
A munka, azóta sem ért véget, a város képviselő testülete, valamint a polgármester adományai révén került orgona a templomba, valamint a rongyos kerítés is lecserélődött, szép tuja sövényre. A templomkertet, szobrászművészek faszobrai díszítik, akik az önkormányzat alkotó táborában vettek részt, melynek helyszíne, két éven át, a református közösségi ház volt. Ma már hagyomány, az Andrásnapi jótékonysági hangversny.
Oldalakat töltene meg a nevek felsorolása, akik tettek az elmúlt évek során, akár adakozásban, akár kétkezi munkával. Mindezért legyen Istené a dicsőség: SOLI DEO GLORIA!